Isnin, 23 Januari 2012

Hak isteri selepas berkahwin dan apabila diceraikan'Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusu (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya dan musyawarahkanlah antara kamu (segala sesuatu) dengan baik dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya'.
( Surah at-Talak : 6 )


Assalamualaikum semua..

Ape ni buat isu cerai lak!! marah sungguh ibu kat abah.. now ibu tengah merajuk tu, dia ingat abah nak tinggalkan die..
tak sampai hati nak tiggalkan ibu tau.. maafkan abah ye..

biarkan ibu sekejap.. hari ni abah nak sharekan sedikit maklumat berkenaan hak seorang isteri selepas berlakunye penceraian.. dalam surah at-talak ayat 6 di atas, Allah dah pun memberi tahu awal2 berkenaan isu talak dan ape hak seorang isteri setelah diceraikan..

tak dinafikan, sekarangnye banyak isi penceraian... setiap tahun kes penceraian meningkat.. mane silapnye?? 
....tepuk dada tanya iman....
 dalam isu ini abah akan listkan dengan mudah faham akan hak tututan isteri setelah diceraikan..


Hak-Hak Isteri Selepas Bercerai

Seseorang wanita yang diceraikan oleh suaminya boleh membuat beberapa tuntutan atas bekas suaminya di Mahkamah Syariah. Tuntutan-tuntutan itu ialah :

Hak-Hak Isteri Selepas Bercerai :

i. Tuntuan Mutaah
ii. Tuntutan Nafkah Eddah
iii. Tuntutan Hadhanah (Hak Jagaan Anak)

Anak Antara Bapa Dan Ibu
Bercerai Bersama Anak
Anak Diluar Nikah

iv. Tuntuan Nafkah Anak
v. Tuntutan Harta Sepencarian
vi. Tunggakan Hutang


 abah nak terangkan sedikit berkenaan tuntutan hadhanah yakni hak penjagaan anak sebab ramai yang masih keliru akan hak penjagaan anak selepas berlakunye penceraian.


Hadhanah bermakna pemeliharaan anak lelaki atau perempuan yang masih kecil yang belum boleh berdikari, menjaga kepentingan anak, melindunginya dari segala yang membahayakan dirinya, mendidik rohani dan jasmani serta akalnya supaya si anak dapat berkembang dan dapat mengatasi persoalan hidup yang akan dihadapinya.
Dalam Islam, hukum memelihara anak adalah satu kewajiban ibu bapa kerana si anak memerlukan asuhan dan kasih sayang ketika dalam proses pertumbuhan hidupnya. Persoalan yang timbul ialah siapa yang berhak memelihara dan menjaga anak jika ibu bapa bercerai-berai?
Menurut sebuah hadith yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar,
'Bahawasanya seseorang perempuan telah datang menemui Rasulullah saw dan bertanya: 'Ya Rasulullah, bahawa anankku ini, perutkulah kandungannya, susukulah minumannya dan ribaanku rumahnya tetapi bapanya telah menceraikan aku dan hendak merampas anak itu daripada aku'. Selepas mendengar aduan itu Rasulullah saw bersabda,'Engkaulah yang lebih berhak menjaga anak itu selagi engkau belum berkahwin lain'.
(Riwayat Abu Daud)

Hadith ini menetapkan bahawa ibu adalah lebih berhak terhadap pemeliharaan anak daripada ayah. Berdasarkan kepada kiasan hadith tersebut ternyata orang perempuan lebih diutamakan tentang hak pemeliharaan anak, kemudiannya barulah diikuti oleh orang lelaki. Islam mengutamakan perempuan dalam hal hadhanah ini kerana ibu lebih sayang kepada anaknya, lebih tahu bagaimana mendidiknya dan lebih sabar dalam mengasuh anaknya daripada ayah. Demikian juga mempunyai masa yang luas berdampingan dan bermanja dengan anak-anak berbanding dengan bapa yang selalu sibuk dengan tugas di luar.
Dalam kes Zawiyah lwn Ruslan (1980 Jld. 1, 2 J.H.) Yang Arif Kadi Besar Pulau Pinang Hj. Harussani bin Hj. Zakaria (pada masa itu) ketika memutuskan kes itu menyatakan anak-anak yang belum mumaiyyiz diserah kepada ibunya berdasarkan hujah kitabKifayah Al-Akhyar Juz 2 halaman 93:
'Apabila mencerai seseorang lelaki akan isterinya dan ia mempunyai anak dengan isteri itu maka si isteri berhak memelihara anak itu sehingga anak itu berumur tujuh tahun (mumaiyyiz)'.

Hak hadhanah akan terlucut sekiranya si isteri itu mempunyai salah satu syarat sepertimana berikut:
'Dan syarat-syarat hadhanah itu tujuh perkara iaitu berakal, merdeka, beragama, lemah lembut, amanah, tidak bersuami dan bermukim. Sekiranya kurang salah satu syarat itu maka gugurlah hak hadhanah itu'.

Ini bermakna anak-anak yang belum mumaiyyiz diserah kepada ibunya. Persoalan yang timbul ialah apakah had umur untuk menentukan mumaiyyiz itu? Sebenarnya Fuqaha berselisih pendapat mengenai had umur mumaiyyiz ini. Walau bagaimanapun menurut kebiasaan, bagi lelaki yang telah mencapai umur 7 tahun dianggap mumaiyyiz manakala perempuan pula apabila berumur 9 tahun. Apabila pemeliharaan anak itu dimulai dari ibu maka para Fuqaha mengambil kesimpulan bahawa kerabat dari ibu lebih berhak mengasuh daripada kerabat bapa. Jika ibu hilang kelayakan hak jagaan anak maka anak itu diserah kepada nenek sebelah ibu hingga ke atas (butir-buti penuh lihat lampiran ‘A’).

Dalam kes Rugayah lwn Bujang (1987 Jld. VI, I J.H.) Yang Arif Kadi Besar Wilayah Persekutuan Syeikh Ghazali bin Hj. Abd. Rahman telah memutuskan hak jagaan anak yang mumaiyyiz adalah diberi pilihan kepada anak-anak itu siapakah yang ia mahu sama ada tinggal dengan ibu atau bapa dengan berdasarkan sebuah hadith:
'Bahawa Rasulullah saw telah menyuruh seorang anak yang sudah mumaiyyiz supaya memilih sama ada ibu atau bapa yang dia suka tinggal'.
(Riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah)

'Hendaklah kamu berdua membuang undi tentang anak kamu, maka berkata suami perempuan itu, 'Siapakah yang boleh menentang saya berkenaan anak saya (bererti suami itu tidak bersetuju cara membuang undi)'. Lalu Rasulullah saw menyuruh anak itu memilih antara ibu atau bapa dengan sabdanya: 'Ini bapa engkau dan ini ibu engkau, pilihlah siapa antara kedua-duanya yang engkau suka tinggal bersama'. Maka anak itu pun memilih ibunya dengan memegang tangan ibunya itu. Lalu perempuan itu pun membawa anaknya itu pulang bersama'.
(Riwayat Abu Daud, An-Nasa’i dan Tirmizi)

Dalam hadith yang lain:
'Seorang perempuan datang menemui Rasulullah saw dan bertanya: 'Ya Rasulullah, suamiku hendak membawa anakku, pada hal anakku sudah pandai mencari air untukku ke perigi Abu Inabah'. Rasulullah menjawab: 'Ini ayahmu dan ini ibumu, peganglah tangan ibumu. Kemudian perempuan itu pergi bersama anaknya'.

Ini bermakna anak-anak yang mumaiyyiz diberi pilihan sendiri untuk menentukan siapa penjaganya sama ada ibu atau bapa. Persoalan yang timbul ialah jika anak itu berdiam diri? Menurut kitab Fathul-Muin dalam fasal hadhanah menyatakan anak itu lebih utama diserahkan kepada ibunya.

Berkata Ibnul-Qaiyim: 'Sesungguhnya kita menyerahkan anak kepada bapa atau ibunya adalah bertujuan untuk menjaga kemaslahatan anak. Kalau anak tinggal bersama ibunya maka kemaslahatannya lebih terjamin. Maka anak itu diserahkan kepada ibunya meskipun anak itu memilih bapanya kerana memang pilihan anak itu belum tepat acap kali tersalah pilih. Selanjutnya Ibnul-Qaiyim berkata: 'Aku dengar gutuku berkata: 'Telah berselisih faham dua orang ibu bapa di hadapan hakim tentang siapa yang akan memelihara anaknya. Kemudian hakim menyuruh anak itu supaya memilih antara ibu atau bapanya. Lalu anak itu memilih bapanya. Berkata ibunya kepada hakim:'Cubalah tuan hakim tanya kepada anak itu apa sebabnya anak itu memilih bapanya? Lalu hakim bertanya kepada anak itu. Anak itu menjawab: 'Ibuku menghantarku ke tempat mengaji Al-Quran tiap-tiap hari dan guru-guru acap kali memukulku. Manakala bapaku membiarkanku bermain-main bersama kawan-kawan, sebab itu aku suka tinggal dengan bapaku'. Mendengar demikian, hakim memutuskan untuk menyerahkan anak itu kepada ibunya dengan menyatakan: 'Engkau lebih berhak memelihara anak itu'.

Demikian pandangan Ibnu Qaiyim. Menurut Syed Sabiq dalam kitabnya ýFiqh As-Sunnah Juz 8 halaman 219 menyatakan: 'Sesungguhnya setiap penjaga dan anak jagaan masing-masing mempunyai hak. Akan tetapi hak anak atau kemaslahatan anak lebih penting dari hak penjaganya'.

Berdasarkan maksud Seksyen 84(1) Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah Persekutuan, dianggap belum mumaiyyiz bagi kanak-kanak lelaki ialah dari bayi hingga berumur 6 tahun. Manakala kanak-kanak perempuan pula dari bayi hingga berumur 8 tahun. Ini bermakna kanak-kanak lelaki yang telah mencapai umur 7 tahun dan kanak-kanak perempuan yang telah mencapai umur 9 tahun dianggap mumaiyyiz. Walau bagaimanapun dalam Seksyen 84(2) keputusan yang dibuat oleh anak tidak mutlak kerana Mahkamah boleh memerintahkan keputusan yang berlawanan dengan pilihan anak.

Anak Antara Bapa Dan Ibu


Ulama Syafi’iyah berkata: Apabila anak tersebut lelaki dan ia memilih ibunya, anak itu boleh tinggal di tempat ibunya pada malam hari, pada siangnya bapa boleh mengambilnya untuk disekolahkan atau bekerja. Kerana tujuan mengasuh anak adalah untuk kebaikan. Apabila si anak memilih bapanya maka anak tinggal bersama bapanya siang malam tetapi tidak boleh dicegah apabila si anak ingin menjenguk ibunya. Mencegahnya akan menyebabkan si anak derhaka kepada ibunya dan memutuskan hubungan dengan ibunya. Apabila si anak sakit maka ibu lebih berhak untuk merawatnya kerana sakitnya itu menyebabkan si anak seperti anak kecil yang memerlukan layanan, kerana itu si ibu lebih berhak mengasuhnya.
Apabila anak itu perempuan dan ia memilih salah satu antara dua orang tuanya maka ia boleh tinggal di tempat orang tua lain, asalkan tidak terlalu lama. Kerana perceraian antara suami isteri menyebabkan kedua-dua bekas suami isteri itu tidak sesuai untuk berada di satu tempat. Apabila anak perempuan itu sakit maka ibunya lebih berhak merawat di rumahnya. Apabila salah satu orang tuanya sakit sedangkan si anak tidak serumah dengannya maka si anak tidak boleh dicegah untuk menjenguknya atau untuk hadir di tempat orang tuanya yang meninggal dunia.

Bercerai Bersama Anak


Ibnu Qaiyim berkata: 'Apabila salah seorang antara orang tuanya berpergian kerana adanya suatu keperluan, tetapi akan kembali dan lainnya tidak berpergian maka orang yang tidak berpergian lebih berhak mengasuhnya kerana berpergian dengan membawa anak kecil terutama yang masih menyusu akan menyusahkan si anak. Apabila salah seorangnya berpindah untuk menetap di tempat lain sedang tempat yang dituju atau perjalanannya mengkhuatirkan maka orang tua yang mukim lebih berhak mengasuhnya. Apabila perjalanannya aman, ada dua pendapat:

Bahawa asuhan anak itu diserahkan kepada bapa agar bapa dapat tetap mendidik anaknya. Pendapat ini adalah juga pendapat Malik dan Syafi’i. Pendapat ini juga dipraktikkan oleh Qadhi Syuraih.

Bahawa ibunya lebih berhak mengasuh anaknya. Pendapat lain mengatakan bahawa apabila yang pergi itu bapanya maka ibu lebih berhak mengasuhnya. Kalau ibunya pergi ke daerah asalnya maka ibu itulah yang lebih berhak mengasuhnya. Apabila si ibu pergi ke tempat lain maka bapanyalah yang lebih berhak mengasuhnya. Demikianlah pendapat Abu Hanifah.

Pada prinsipnya kita meninjau dan meneliti mana yang paling baik untuk si anak dan lebih bermanfaat, apakah dapat memelihara dan dapat menjaga si anak. Anak itu pergi bersama salah seorang antara kedua-dua orang tuanya ataupun tidak ikut, sama sahaja, asalkan tidak menyebabkan putusnya hubungan anak dengan orang tuanya. Apabila ada maksudnya menyusahkan si anak maka si anak tidak boleh diajak pergi.

Anak Diluar Nikah


Kadangkala juga timbul masalah sepasang suami isteri yang pada asalnya mereka bersekedudukan dan melahirkan anak. Selepas itu mereka kahwin. Apabila berlaku perceraian, anak itu menjadi bahan rebutan. Persoalan yang timbul ialah siapakah yang berhak menjaga anak yang tak sah taraf itu? Menurut Seksyen 85 Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah Persekutuan menyatakan:
'Penjagaan kanak-kanak tak sah taraf adalah semata-mata pada ibu dan saudara mara ibu'.
Ibu itu yang mengandung dan melahirkannya maka ia berhak menjaga dan menafkahkannya. Anak di luar nikah dianggap tidak mempunyai bapa. Oleh itu di luar bidang kuasa lelaki itu untuk membuat tuntutan. Akhir sekali abah nak nyatakan sedikit tentang perundangan syariah di malaysia yang berkaitan dengan hak isteri setelah bercerai.


SEKSYEN 72. Jabatan Kehakiman Syariah Johor
1- Seseorang perempuan yang diceraikan adalah berhak tinggal di rumah di mana dia biasa tinggal semasa dia berkahwin selagi suami tidak mendapatkan tempat tinggal lain yang sesuai untuk isteri.

2-  Hak tempat tinggal yang diperuntukkan dalam subseksyen (1) akan terhenti-
(a) jika tempoh iddah telah tamat;
(b) jika tempoh penjagaan anak telah tamat;
(c) jika perempuan itu telah berkahwin semula; atau 
(d) jika perempuan itu telah bersalah melakukan perbuatan yang memberahikan secara terbuka (fahisyah), dan sesudah itu suami boleh memohon kepada Mahkamah supaya dikembalikan rumah itu kepadanya.Ok la.. harap dapat sedikit membantu kawan2 semua.. :)
abah nak pujuk ibu kejap lagi, nak ajak ibu kuar jalan2 dan makan kat jeti makan ikan bakar
IBU!! abah datang ni.... 
Assalamualaikum....


P/S: kepada kaum wanita yang mengalami malasalah bercerai dan tak tau ape nak dilakukan, rujukla kepada perundangan syariah kita. meraka sedia membantu anda yang memerlukan

Ahad, 22 Januari 2012

Milik Kami Berdua

Assalamualaikum readers..alhamdulillah kini ibu pula yg mengambil alih blog abah..eh tak..blog nie milik kami berdua cume sebelum nie abah yg guna..kini ibu pula nak bercerita kepada kalian semua..alhamdulillah..syukur sangat pada Allah! ibu dapat jugak beli buku yg ibu nak sangat sangat selama nie..terima kasih ye abah sebab belikan ibu buku buku nie (n_n)


buku nie la yg ibu nak sangat beli..dapat jugak akhirmya..
kalau kita bersabar,insyaAllah kita akan memilikinyaabah pulak beli buku nie sebab ade bab poligami..ehem ehem..macam ade rancang sesuatu je abah nie..hihi..tak ade la..abah sayang ibu sebab tu abah beli buku nie..abah kate nak tambahkan ilmu didada
buku nie ibu beli sebab nak mantapkan lagi english ibu sebab abah n ibu tak  fasih sangat dalam english..abah pon suke dengan buku nie..nanti boley la kami buat same same (n_n)

disebabkan ibu masih belajar,ibu beli buku nie..bukan ape..nak tambahkan ilmu didada bak kata abah..ibu pon nak tahu macam mane nak belajar dgn berkesan lagi untuk memantapkan keputusan Final nanti

ha! ini pun abah yg pilihkan untuk kami..yela..
kami berdua sunggoh sunggoh nak mahirkan English kami..
terima kasih ye abah sebab belikan ibu buku buku nie..
ibu taw abah tak lokek belikan untuk ibu sebab ilmu..
terima kasih pemilik cintaku (^_^)
p/s: Love you because of Allah

Darjat seorang isteri

Assalamualaikum semua..


Darjat seorang isteri???? ape tu? ha, tu la tajuk zam hari ni... kali ni zam bukan nak cite tentang hak seorang isteri ataupun tanggung jawab seorang isteri.. tp hari ni zam nk cerite tentang darjat atau kedudukan seorang isteri pada suami..

kat bawah ni zam ade senaraikan 4 golongan isteri yang para isteri atau bakal isteri mampu menilai dimanakah kedudukan diri anda.. adakah dalam kategori solehah?? tepuk dada tanye iman...

jom kita sama2 lihat sama ada anda yakni para isteri berada pada golongan 1st atau 2nd atau 3rd ataupun yang 4th? sama2 lah kita hayati...

1. Isteri Siddiqin
Isteri yang tidak akan meminta apa-apa dari suaminya sekalipun yang perlu (dharuri). Apa yang disediakan suaminya, dia terima dengan penuh malu dan bersyukur. Kalau ada, adalah. Kalau tidak ada, dia bersabar. Tapi meminta tidak. Apatah lagi yang tidak perlu, kalau diberi pun dia tolak bahkan adakalanya yang perlu pun dia tolak dengan baik, dia lebih suka menolong suaminya. Itulah golongan yang bersifat orang yang Siddiqin. Golongan ini payah hendak dicari terutama di akhir zaman ini, macam hendak mencari belerang merah atau gagak putih. Ini adalah perempuan luar biasa.

2. Isteri Muqarrobin
Isteri yang tidak meminta dari suaminya kecuali yang perlu sahaja. Yang tidak perlu dia tidak akan memintanya bahkan kalau suaminya memberi yang tidak perlu dia tolak dengan baik. Tapi kalau yang diperlukan pun tidak ada, dia tetap sabar. Namaun dia tidak akan mendesak suaminya. Dia tetap bersabar dengan keadaan itu. Itulah golongan Muqarrobin. Golongan ini juga susah hendak dicari di zaman kebendaan ini, di zaman orang memburu dunia, di zaman orang memandang dunia adalah segala-galanya.

3. Isteri Solehin
Isteri yang meminta kepada suaminya yang perlu dan juga sekali-sekala meminta juga yang tidak perlu seperti ingin sedikit kehidupan yang selesa sama ada dari segi makan minum, tempat tinggal, kenderaan. Namun kalau suaminya tidak memberi, dia tetap sabar dan tidak pula menjadi masalah. Itulah dia golongan orang yang soleh

4. Isteri Fasik
Isteri yang selalu sahaja meminta-minta bukan sahaja yang perlu, yang tidak perlu pun dia suka meminta-minta juga. Kalau diberi pun tidak pernah puas-puas, tidak pernah rasa cukup, sudah mewah pun tidak rasa cukup. Kalau tidak diberi menjadi masalah, dia merungut-rungut, marah-marah, sakit hati, merajuk hingga menjadi masalah dalam rumah tangga. Inilah dia golongan yang fasik. Isteri ini selalu sahaja derhaka dengan suami, apatah lagi dengan Tuhan.


p/s: para suami tak mintak pun isterinye menjadi seperti golongan isteri Siddiqin, cukupla sekadar menjadi isteri yang solehah yang dapat memahami keadaan suami dan suami tak juga mengaharapkan isteri yang fasik... maka, sama2 la muhasabah diri dan perbaiki yang dimana silapnye. Para suami memainkan peranan dalam mendidik dan membimbing isteri. jangan biarkan isteri anda terus hanyut sebab merekalah peneman hidup anda..

Jumaat, 20 Januari 2012

40 KESILAPAN IBU BAPA


Assalamualaikum readers ku sekalian..

hari ni zam nak sharekan entry yang berkaitan dengan kehidupan kita seharian.. tapi entry kali ni lebih memihak kepada si anak.. waa.. mak ayah kite mcmne?? jgn risau, dalam entry kali ni zam nak menyedarkan segelintir golongan ibu bapa yang actually tak sedar ataupun tak tau tentang penjagaan sebenar terhadap anak2 mereka.. kat bawah ni zam listkan 40 kesilapan yang dilakukkan oleh segelintir ibu bapa dalam mendidik anak2 dan cara mereka memberi perhatian kepada anak2.

diam tak diam kita semua hampir tak sedar bahawa yang kebanyakkan ibu bapa sekarang ni hampir meninggalkan semua perkara dibawah.. padahal anak2 adalah amanah dari Allah yang amat bernilai.. cuma ibu bapa tak dapat nak memikul tanggung jawab..
kebanyakkan ibu bapa di era baru ini, ade yang lebih mementingkan harta dari anak2.. jadi jom kita sama2 semak akan kesilapan diri kita dari segi membari perhatian kepada anak2.

- Pemilihan jodoh tanpa memperhitungkan mengenai zuriat
- Perhubungan suami isteri tanpa memperhitungkan mengenai zuriat
- Kurang berlemah lembut terhadap anak-anak
- Memaki hamun sebagai cara menegur kesilapan anak-anak
- Tidak berusaha mempelbagaikan makanan yang disajikan kepada anak-anak
- Jarang bersama anak-anak sewaktu mereka sedang makan
- Melahirkan suasana yang kurang seronok ketika makan
- Membeza-bezakan kasih sayang terhadap anak-anak
- Kurang melahirkan kasih sayang
- Sering mengeluh di hadapan anak-anak
- Tidak meraikan anak-anak ketika mereka pergi dan pulang dari sekolah
- Tidak mengenalkan anak-anak dengan konsep keadilan
- Tidak memberatkan pendidikan agama di kalangan anak-anak
- Tidak terlibat dengan urusan pelajaran anak-anak
- Tidak memprogramkan masa rehat dan riadah anak-anak
- Tidak menggalakkan dan menyediakan suasana suka membaca
- Mengizinkan anak-anak menjamah makanan dan minuman yang tidak halal
- Tidak menunjukkan contoh tauladan yang baik di hadapan anak-anak
- Jarang meluangkan masa untuk bergurau senda dengan anak-anak
- Terdapat jurang komunikasi di antara ibubapa dengan anak-anak
- Tidak menggunakan bahasa yang betul
- Suka bertengkar di hadapan anak-anak
- Sentiasa menunjukkan muka masam di hadapan anak-anak
- Tidak membimbing anak-anak supaya mematuhi syariat
- Memberi kebebasan yang berlebihan kepada anak-anak
- Terlalu mengongkong kebebasan anak-anak
- Tidak menunaikan janji yang dibuat terhadap anak-anak
- Tidak menunjukkan minat kepada aktiviti anak-anak
- Tidak memupuk semangat membaca di kalangan anak-anak
- Tidak berminat melayan pertanyaan atau kemusykilan anak-anak
- Tidak memberi perhatian terhadap buah fikiran anak-anak
- Lambat memberi penghargaan kepada anak-anak
- Kerap meleteri sesuatu kesilapan yang dilakukan anak-anak
- Hukuman yang tidak setimpal dengan kesalahan yang dilakukan
- Sering mengancam dan menakutkan anak-anak
- Menghukum tanpa menyatakan kesalahan yang dilakukan
- Tidak konsisten dalam menjatuhkan hukuman ke atas anak-anak
- Memberi nasihat yang sama kepada anak-anak
- Tidak tegas mendidik anak-anak
- Tidak menggalakkan anak-anak hidup bekerjasama

Dipetik dari buku '40 kesilapan mendidik anak' oleh Dr. Hassan Ali.

*andai ade sesetengah atau salah satu perkara diatas ada pada diri kt, maka cepat2 la kita berubah sebelum anak2 kita menagih kasih sayang dan menuduh kita kelak...

P/S: anak adelah anugerah Allah yang tak ternilai. andai dah dapat anak tu jage la elok2, sebab ade orang yang nak anak tak mendapat anugerah tersebut, maka yang dah dapat tu hargailah ia. bentuk lah anak2 menjadi seorang yang beriman dan bertakwa kirana kita adalah ibarat tinta dan berus untuk melakar keindahan atau kecomotan pada kain yang diibarat anak kita.